Про нас

GoLOCAL – громадська організація, створена у 2015 році, яка забезпечує сталий розвиток в Україні шляхом впровадження інновацій, відповідального та дбайливого ставлення до навколишнього середовища та використання ресурсів, а також шляхом розробки інтегрованих стратегій сталого розвитку для екосистем, муніципалітетів, регіонів.

Організація реалізує регіональні, муніципальні та екосистемні проекти розвитку, які об’єднують громадянське суспільство, місцеві органи влади, підприємства, донорські організації та міжнародні фінансові установи. Проекти ініціюються на місцевому/муніципальному рівні з метою досягнення найбільшого довгострокового впливу в громадах.

Наші проекти спрямовані на досягнення цілей сталого розвитку 11, 12, 13, зокрема, впровадження зразків сталого споживання та виробництва, зменшення впливу на навколишнє середовище, сталий та інклюзивний розвиток міст і громад.

Наші цінності

Інтегрованість

Ми забезпечуємо довготривалий результат завдяки впровадженню принципів інтегрованого урбаністичного розвитку, ефективного використання ресурсів, екологічної безпеки й кращих практик зеленої економіки.

Креативність

Застосовуємо підходи дизайн-мислення для створення креативних, нестандартних та інноваційних рішень.

Досягнення результату

Просування концепції сталого розвитку в Україні та полегшення переходу до сталого економічного розвитку. Підтримка та розвиток МСП, поліпшення ділового клімату, інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності України.

Повага

Участь всіх зацікавлених сторін є центральним принципом у всьому, що ми робимо, для реалізації нашого спільного бачення успішної та процвітаючої України. Ми заохочуємо та поважаємо плюралізм думок та позицій.

Емпатія

Підтримка та встановлення зв'язків, партнерства та співпраці між органами місцевої влади, представниками бізнесу та громадянським суспільством. Уважне ставлення до позиції кожного стейкхолдера – є запорукою успішності всього проекту.

Стратегічні пріоритети

GoLOCAL реалізує Глобальні цілі сталого розвитку ООН – ключові принципи розвитку країн, які охоплюють всі рівні: економіку, суспільство та екологічну сферу. Нашими пріоритетними напрямками є:

Ціль 12
Відповідальне споживання та виробництво

Ціль 11
Сталий розвиток міст і громад

Ціль 13
Запобігання кліматичним змінам