Про нас

Наша візія: GoLOCAL — головний партнер українських громад, донорських організацій та бізнесу у досягненні соціально-економічного розвитку регіонів.

Місія GoLOCAL:
Ми розбудовуємо економічний, інноваційний та виробничий потенціал регіонів України завдяки залученню кращих світових практик розвитку і грантового фінансування.

Наші проєкти спрямовані на досягнення 8, 12 та 13 цілей сталого розвитку ООН: зокрема, гідна праця та економічне зростання, відповідальне споживання та виробництво,запобігання кліматичним змінам.
.

Наші цінності

Інтегрованість

Ми забезпечуємо довготривалий результат завдяки впровадженню принципів інтегрованого урбаністичного розвитку, ефективного використання ресурсів, екологічної безпеки й кращих практик зеленої економіки.

Креативність

Застосовуємо підходи дизайн-мислення для створення креативних, нестандартних та інноваційних рішень.

Досягнення результату

Просування концепції сталого розвитку в Україні та полегшення переходу до сталого економічного розвитку. Підтримка та розвиток МСП, поліпшення ділового клімату, інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності України.

Повага

Участь всіх зацікавлених сторін є центральним принципом у всьому, що ми робимо, для реалізації нашого спільного бачення успішної та процвітаючої України. Ми заохочуємо та поважаємо плюралізм думок та позицій.

Емпатія

Підтримка та встановлення зв'язків, партнерства та співпраці між органами місцевої влади, представниками бізнесу та громадянським суспільством. Уважне ставлення до позиції кожного стейкхолдера – є запорукою успішності всього проекту.

Стратегічні пріоритети

GoLOCAL реалізує Глобальні цілі сталого розвитку ООН – ключові принципи розвитку країн, які охоплюють всі рівні: економіку, суспільство та екологічну сферу. Нашими пріоритетними напрямками є:

Ціль 8
Гідна праця та економічне зростання

Ціль 12
Відповідальне споживання та виробництво

Ціль 13
Запобігання кліматичним змінам